Stowarzyszenie KONTAKT

Stowarzyszenie KONTAKT
Stowarzyszenie „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu.

Misja i cel:

  • stwarzanie warunków do aktywności w formie rehabilitacji społecznej osób z upośledzeniem umysłowym wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom ciągłej opieki nad dzieckiem upośledzonym umysłowo
  • tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób upośledzonych umysłowo, działania na rzecz wyrównywania ich szans oraz prowadzenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym

Cele Stowarzyszenia

  • Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania osób o ograniczonej sprawności psycho- ruchowej.
  • Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym .
  • Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
  • Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się