Śladami historii

Dzięki dynamicznemu rozwojowi nauk pedagogiki specjalnej w latach 60-tych zaczęły powstawać w naszym kraju pierwsze placówki edukacyjne kształcące dzieci i młodzież upośledzoną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pierwsze klasy życia w naszym mieście powstały przy Szkole Podstawowej nr 39 w Zabrzu. To one dały początek naszej szkole. I tak 1.09.1983 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach otwarta została Szkoła Podstawowa nr 41 przy ulicy Szkolnej 7 dla dzieci upośledzonych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Pierwszym dyrektorem placówki została p. Irena Muskus (1983 - 1985 r.), od 1985 do 1991r. p.Bożena Chacia, w latach 1991 -2001r. funkcję tę pełniła p.mgr Krystyna Stępięń. Od roku szkolnego 2001/2002 dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych nr41 jest p.mgr Teresa Paradowska. Rok szkolny 2000/2001 rozpoczęliśmy w zreformowanej szkole ponieważ nasza szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Specjalne.

Szkoła jest dynamicznie rozwijającą się placówką, wykorzystującą nowoczesne metody rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od roku szkolnego 2001/2002 prowadzimy zajęcia w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo a także klasy dla dzieci z autyzmem.

W chwili obecnej Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 liczy 90 uczniów. 1 wrzesnia 2004 r. szkoła zmieniła lokalizację. Teraz szkoła mieści się w dużym przestrzennym budynku przy ul.M.Konopnickiej 3.

Szkoła po remoncie

W roku 2007 przeprowadzono się prace remontowo - budowlane naszej szkoły. Przed szkołą została wybudowana zatoczka dla autobusów przywożących i odwożących uczniów, budynek został ocieplony i pomalowany.
Obecnie w wyniku dotychczasowych remontów szkoła dysponuje nowymi obiektami i urządzeniami tj:
  • kuchnią i stołówką
  • windą do transportu osób niepełnosprawnych na wózku
  • podjazdem dla osób niepełnosprawnych
Kompleksowo wyremontowano oraz w miarę potrzeb przebudowano uwzględniając stopień niepełnosprawności dzieci i młodzieży:
  • 13 sal do zajęć, z czego 4 sale posiadają pełen węzeł sanitarny
  • salę gimnastyczną
  • świetlicę szkolną
  • 4 gabinety specjalistyczne: logopedyczny, pielęgniarski, pedagogiczno - psychologiczny, rewalidacyjny.
  • 2 zaplecza socjalne i portiernię, zaplecze sali gimnastycznej.
Dokonano również modernizacji klatek schodowych wraz z ich zabezpieczeniem.
Oddano do użytku salę gospodarstwa domowego.
W szkole istnieje Sala doświadczania świata wyposażona w specjalny sprzęt do pracy metodą Integracji Sensorycznej. Zakup wyposażenia sali ze środków PEFRON sfinansowało Stowarzyszenie KONTAKT działające przy ZSS przy udziale środków własnych szkoły pozyskanych z UM Zabrze.
Szkoła po remoncie
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się