Dla Rodziców

Rodzice:

 • są partnerami w edukacji i wychowaniu swoich dzieci
 • mają możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli
 • uczestniczą w sposób aktywny w zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych ze swoim dzieckiem
 • mogą zwiedzić placówkę zanim zapiszą swoje dziecko
 • dla nich i ich dzieci organizujemy uroczystości klasowe i szkolne
 • otrzymują od nas fachową pomoc w zakresie edukacji, terapii, wychowania i opieki własnego dziecka

 

Grupa wsparcia

Rodzice mają możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia prowadzonej przez specjalistów w zależności od potrzeb. Grupa wsparcia ma na celu:

 • udzielanie wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • poradnictwo w zakresie metod wczesnej interwencji
 • pomoc w podjęciu konkretnych działań zmierzających do wczesnego zdiagnozowania dziecka oraz podjęcia działań wspomagających rozwój dziecka
 • poradnictwo socjalno - prawne
 • dostarczanie wsparcia emocjonalnego, informowanie o metodach radzenia sobie ze stresem

Oferujmy także pomoc i konsultacje ze specjalistami w zakresie edukacji, terapii, wychowania i opieki własnego dziecka.

Doradztwo dla Rodziców

PUNKT INFORMACJI PRAWNO-ŻYCIOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZIN prowadzony jest przez Forum Ogranizacji Pozarządowych RAZEM.
Forum działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się