Sukces rośnie z nami

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Projekt pt „SUKCES ROŚNIE Z NAMI” w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach i-III szkół podstawowych jest realizowany przez Miasto Zabrze (Lider Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie uczestniczą wszystkie zabrzańskie szkoły podstawowe. W okresie realizacji projektu
w roku szkolnym 2012/2013 wsparciem zostanie objętych 1974 uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych w Zabrzu.

Zakres projektu obejmuje indywidualizację procesu nauczania, polegającą na umożliwieniu korzystania z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów wykazujących braki, jak również rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań
w następujących obszarach:

  • zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • zajęcia dla uczniów trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • zajęcia logopedyczne i zaburzeń rozwoju mowy
  • gimnastyka korekcyjna dzieci z wadami postawy
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-teatr
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  • muzykoterapia
  • zajęcia specjalistyczne ruchowe metodą integracji sensorycznej

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 – 31.12.2013

Dokumenty do pobrania

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się