Oferta Szkoły

Placówka nasza kształci uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu: umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzież - autyzmem z terenu całego miasta Zabrze. Uczniowie korzystają z bezpłatnego dowozu. Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Proponujemy

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu gotowości przedszkolnej lub szkolnej

Szkoła prowadzi edukacje uczniów na poziomie:

 • Oddział przedszkolny
 • Szkoły Podstawowej
  - dla uczniów od 10 do 18 roku życia
  Od 1 09.2006 został utworzony zerowy etap edukacyjny dla dzieci od 6 do 10 roku życia
 • Gimnazjum
  - dla uczniów od 18 do 21 roku życia
  Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością złożoną organizowane są w grupach 2 - 4 osobowych.
  Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym w grupach 6 - 8 osobowych.
  Zajęcia indywidualne w domu ucznia uwarunkowane jego stanem psychofizycznym

Oferta programowa

Praca z uczniem oparta jest o indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Zajęcia programowe obejmują:

 • funkcjonowanie w środowisku w tym nauka czytania, pisania i liczenia w zakresie możliwym do osiągnięcia
 • plastykę w tym rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • technikę w tym praktyczne umiejętności wykonywania czynności technicznych oraz obsługa komputera
 • muzykę z rytmiką w tym rozwijanie aktywności muzyczno -ruchowych oraz uzdolnień muzycznych
 • wychowanie fizyczne w tym rozwijanie sprawności psychofizycznej oraz gimnastyka korekcyjna
 • rewalidację tj. indywidualna praca z uczniem w zakresie: usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych - dzieli się na terapię logopedyczną, ruchową, edukacyjną
 • koła zainteresowań

Nauczyciele

W celu osiągnięcia jak największych efektów dysponują szerokim wachlarzem metod kształcenia oraz dodatkowo wspierają rozwój ucznia specjalistycznymi nowatorskimi oddziaływaniami takimi jak metoda Integracji Sensorycznej, Metody Behawioralne, Hipoterapia, Dogoterapia

Baza lokalowa

Szkoła została wyremontowana i dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Posiadamy

sale lekcyjne atrakcyjnie wyposażone, pracownie komputerową, salę gimnastyczną, sale rewalidacji ruchowej, salę doświadczania świata, pracownie gospodarstwa domowego, pracownie muzyczną, świetlicę szkolną, stołówkę, gabinety: logopedyczny, psychologiczny, pielęgniarski.

Terapia w wodzie

W ZSS nr 41 odbywa się terapia w wodzie. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę i nauczyciela wspomagającego w obecności rodzica/ opiekuna. W zajęciach na basenie może uczestniczyć każdy kto posiada zgodę lakarza do tego typu zajęć (brak przeciwskazań). Na zajęciach uczymy jak zachować się w szatni,wejść i wyjść do basenu,prawidlowo oddychać w wodzie, uczymy podstawowych umiejętności w wodzie.

Terapia w wodzie wpływa na:
 • wzmocnienie wybranych grup mięśniowych
 • poprawę ruchomości stawów
 • poprawę i doskonalenie reakcji równoważnych
 • obniżenie lub wzmocnienie napięcia mięśniowego
 • obniżenie dolegliwości bólowych
 • poprawę ogólnego stanu psychomotorycznego
 • zwiększenie relaksacji
 • korekcję postawy
Terapia w wodzie jest skutecznym środkiem pozwalającym na nawiązanie kontaktu między terapeutą a pacjentem, rodzicem a dzieckiem.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się