Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Uwaga!
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie podlegają rekrutacji elektronicznej.
Prosimy rodziców o bezpośrednie zgłoszenie dziecka w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00 lub pod numerem tel. 32 217 02 15

Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego

 1. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną:
  • autyzm,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • niepełnosprawność – dziecko słabosłyszące;
  • niepełnosprawność – dziecko słabowidzące;
  • niepełnosprawność sprzężoną.

  Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 41 Specjalnej odbywa się w oparciu o dokumentację:

  • orzeczenie do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
  • pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora szkoły,
  • wniosek rodziców/opiekunów prawnych do organu prowadzącego szkołę,
  • dokument organu prowadzącego skierowany do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia realizacji zajęć w oddziale specjalnym.

Uwaga! Wnioski do wypełnienia w sekretariacie szkoły.

Dokumenty do pobrania

Plakat informacyjny

Nabór do oddziału przedszkolnego
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się