Uwaga!
Nabór do Szkoły Podstawowe j nr 41 Specjalnej na rok szkolny 2018/2019
trwa do 19 kwietnia 2018 r.

Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Uwaga!
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie podlegają rekrutacji elektronicznej.
Prosimy rodziców o bezpośrednie zgłoszenie dziecka w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00 lub pod numerem tel. 32 217 02 15

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 41 Specjalnej przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu: umiarkowanym lub znacznym , niepełnosprawnością sprzężoną – niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem (klasy I-III szkoły podstawowej), niepełnosprawnością sprzężoną - niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością – uczeń słabosłyszący, słabowidzący;

  Przyjmowanie dzieci do szkoły podstawowej odbywa się w oparciu o dokumentację:

  • orzeczenie do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
  • pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora szkoły,
  • wniosek rodziców/opiekunów prawnych do organu prowadzącego szkołę,
  • dokument organu prowadzącego skierowany do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia realizacji zajęć na danym etapie edukacyjnym.
 2. Do klas już istniejących uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego w miarę posiadanych wolnych miejsc w oddziałach.

Uwaga! Wnioski do wypełnienia w sekretariacie szkoły.

Dokumenty do pobrania

Plakat informacyjny

Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się