Na niebiesko dla autyzmu

Kampania Społeczna informacyjno – edukacyjna „Niebieskie Zabrze"  jest kontynuacją  licznych inicjatyw ZSS Nr 41 i Stowarzyszenia KONTAKT podjętych po raz pierwszy w 2009r. na rzecz osób dotkniętych autyzmem, która przyjęła formę akcji informacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych miasta Zabrze. W następnych latach idea rozwijała się w kierunku edukacji zainteresowanych środowisk (specjaliści, rodzice) podczas konferencji i szkoleń związanych z tematyką autyzmu.

Niebieskie Zabrze 2018 - harmonogram

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu informuje, iż w ramach  tegorocznej, czwartej edycji Kampanii Społecznej  Edukacyjno – Informacyjnej „Niebieskie Zabrze” zorganizowany zostanie:

 • Od 02 do 08 kwietnia – podświetlenie na niebiesko Szybu Maciej w Zabrzu
 • Od 03 do 14 kwietnia – druga wystawa prac dzieci z autyzmem, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu  pod hasłem „Mój Niebieski Świat” w Szybie Maciej w Zabrzu
 • Od 02 do 30 kwietnia – wystawa pod hasłem „Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 41 w Zabrzu
 • 07 kwietnia – trzeci charytatywny „Niebieski dogtrekking” w Reczkowe, woj. małopolskie
 • Od 23 do 29 kwietnia - Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży pod hasłem „Nie mówię, ale się porozumiewam” uczniów z autyzmem nie komunikujących się werbalnie. Podczas pobytu naszych gości z Niemiec planujemy: dzień aktywności ruchowej, dzień nauki, dzień muzyki, dzień teatru oraz dzień natury. Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne i wymiana doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Jednocześnie informujemy, że nazwa Kampania „Niebieskie Zabrze” i jej logo jest własnością Szkoły Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu. W związku z tym wyłączność do korzystania z nazwy „Niebieskie Zabrze” oraz logo kampanii posiada Szkoła Podstawowa Nr 41 Specjalna w Zabrzu.


Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu:

Od 2009r. na terenie naszej szkoły działa Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. W ramach punktu zapewniamy rodzicom bezpłatną, kompleksową profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Oferowana przez nas pomoc obejmuje:

 • Uzyskanie informacji w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rehabilitacyjnej
  i świadczeń społecznych.
 • Pogłębioną diagnozę dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
 • Planowanie terapii ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurofizjologicznych, psychologicznych i społecznych.
 • Układanie indywidualnych programów terapeutycznych do realizacji w domu.
 • Wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutycznoedukacyjnych dla dzieci.

2016

Program obchodów Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu w ramach Kampanii Spo­łecz­nej Nie­bie­skie Zabrze 2016

Więcej...

2014 r.

Kwiecień 2014 r.
Wystawa prac plastycznych uczniów z autyzmem na terenie C.H Platan, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu.

Kwiecień 2014 r.
Niebieski Punkt –  akcja informacyjna rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Czerwiec 2014 r.
Szkolenie „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i inne zaburzenia pokrewne”.
Szkolenie prowadzone przez prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” w Warszawie panią Ilonę Rzemieniuk.

Więcej...

2013 r.

Marzec 2013 r.
Warsztaty "Inspiracje muzyczne”.

Kwiecień  2013 r. 
Wystawa prac plastycznych dzieci z autyzmem na terenie C.H Platan w Zabrzu.

Kwiecień  2013 r. 
Niebieski Punkt – akcja informacyjna, rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Więcej...

2012 r.

Marzec 2012 r. 
Warsztaty plastyczne we współpracy ze studentami ASP Katowice. Tematem warsztatów była wiosna widziana oczami uczniów niepełnosprawnych. Powstałe prezentowane były na terenie C.H Platan.

Kwiecień 2012 r.
Panel dyskusyjny dotyczący psychologicznego, prawnego oraz społecznego funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym „Niepełnosprawność dziecka w kontekście potrzeb rodziny”.

Kwiecień  2012 r. 
Wystawa Fotografii w restauracji Impresja w Zabrzu. Fotografie wykonane przez studentów ASP Katowice na terenie ZSS Nr 41 w Zabrzu.

Kwiecień  2012 r. 
Niebieski Punkt – akcja informacyjna rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Marzec / Kwiecień  2012 r.
PROJEKT „ Szkoła dla rodziców”

Więcej...

2011 r.

Marzec 2011 r. 
Panel dyskusyjny „Potrzeby edukacyjno – terapeutyczne dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Kwiecień 2011 r.
Niebieski Punkt – akcja informacyjna rozdawanie ulotek w centrach handlowych C.H Platan oraz M1 w Zabrzu.  

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się