Na niebiesko dla autyzmu

Kampania Społeczna informacyjno – edukacyjna „Niebieskie Zabrze"  jest kontynuacją  licznych inicjatyw ZSS Nr 41 i Stowarzyszenia KONTAKT podjętych po raz pierwszy w 2009r. na rzecz osób dotkniętych autyzmem, która przyjęła formę akcji informacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych miasta Zabrze. W następnych latach idea rozwijała się w kierunku edukacji zainteresowanych środowisk (specjaliści, rodzice) podczas konferencji i szkoleń związanych z tematyką autyzmu.

Program obchodów Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu w ramach Kampanii Spo­łecz­nej Nie­bie­skie Zabrze 2016

Wspierają nas

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu:

Od 2009r. na terenie naszej szkoły działa Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. W ramach punktu zapewniamy rodzicom bezpłatną, kompleksową profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Oferowana przez nas pomoc obejmuje:

  • Uzyskanie informacji w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rehabilitacyjnej
    i świadczeń społecznych.
  • Pogłębioną diagnozę dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
  • Planowanie terapii ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurofizjologicznych, psychologicznych i społecznych.
  • Układanie indywidualnych programów terapeutycznych do realizacji w domu.
  • Wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutycznoedukacyjnych dla dzieci.

2011 r.

Marzec 2011 r. 
Panel dyskusyjny „Potrzeby edukacyjno – terapeutyczne dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Kwiecień 2011 r.
Niebieski Punkt – akcja informacyjna rozdawanie ulotek w centrach handlowych C.H Platan oraz M1 w Zabrzu.  

Więcej...

2012 r.

Marzec 2012 r. 
Warsztaty plastyczne we współpracy ze studentami ASP Katowice. Tematem warsztatów była wiosna widziana oczami uczniów niepełnosprawnych. Powstałe prezentowane były na terenie C.H Platan.

Kwiecień 2012 r.
Panel dyskusyjny dotyczący psychologicznego, prawnego oraz społecznego funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym „Niepełnosprawność dziecka w kontekście potrzeb rodziny”.

Kwiecień  2012 r. 
Wystawa Fotografii w restauracji Impresja w Zabrzu. Fotografie wykonane przez studentów ASP Katowice na terenie ZSS Nr 41 w Zabrzu.

Kwiecień  2012 r. 
Niebieski Punkt – akcja informacyjna rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Marzec / Kwiecień  2012 r.
PROJEKT „ Szkoła dla rodziców”

Więcej...

2013 r.

Marzec 2013 r.
Warsztaty "Inspiracje muzyczne”.

Kwiecień  2013 r. 
Wystawa prac plastycznych dzieci z autyzmem na terenie C.H Platan w Zabrzu.

Kwiecień  2013 r. 
Niebieski Punkt – akcja informacyjna, rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Więcej...

2014 r.

Kwiecień 2014 r.
Wystawa prac plastycznych uczniów z autyzmem na terenie C.H Platan, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu.

Kwiecień 2014 r.
Niebieski Punkt –  akcja informacyjna rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Czerwiec 2014 r.
Szkolenie „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i inne zaburzenia pokrewne”.
Szkolenie prowadzone przez prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” w Warszawie panią Ilonę Rzemieniuk.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się